Zinātne un pētniecība

Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes sastāvā ietilpst:

1. Radioelektronikas institūts, kurā ir Elektronikas pamatu katedra, Radioiekārtu katedra un Elektroniskās aparatūras katedra;
Radioelektronikas institūta zinātniski pētnieciskā darba virzieni:
• reālā laika signālapstrāde un ortogonālās transformācijas,
• signālapstrādes algoritmu realizācija FPGA,
• elektronikas induktoru un ferītu radiofrekvenču zudumu problēmu pētījumi,
• elektromagnētiskie viļņi un antenas,
• sprieguma impulsveida pārveidotāju elektromagnētiskā saderības un nelineārā dinamika,
• daudznesēju sistēmas un modulācijas (OFDM, CDMA ),
• 3D displeji,
• video pārraide ad-hoc tīklos.

2. Telekomunikāciju institūts, kurā ir Telekomunikāciju tīklu katedra un Pārraides sistēmu katedra;
Visas institūta zinātniskās pētniecības intereses un darbības aktualitātes variet lasīt Telekomunikāciju institūta mājas lapā – ti.rtu.lv

3. Transporta elektronikas un telemātikas katedra;
Transporta elektronikas un telemātikas katedras tīklu veiktspējas novērtēšanas laboratorijas mājas lapa: lab.tet.rtu.lv

4. Latvijas elektroniskais iekārtu testēšanas centrs (LEITC). Vairāk informācijas meklē mājas lapā www.leitc.lv
Akreditētās LEITC laboratorijas pamatmērijumi:
• Radiofrekvenču emitēto traucējumu mērījumi
• Imunitātes testi attiecībā uz radio frekvenču emitētajiem traucējumiem
• Vadāmības traucējumu mērījumi
• Imunitātes testi attiecībā uz vadāmības traucējumiem
• Imunitāte pret ātrajiem pārejas procesiem, impulsu paketēm, pārspriegumu, īsiem sprieguma iekritumiem un pārtraukumiem
• Magnētiskā lauka emisija mērījumi
• Imunitātes testi attiecībā uz magnētisko lauku
• Imunitātes testi attiecībā uz elektrostatisko izlādi
• Elektriskā drošība
LEITC laboratorijas rīcībā ir arī termokamera, kur iespējams veikt temperatūras testus no -40°C līdz 180°C gan pēc individuālām prasībām, gan pēc IEC 60068-2 sērijas standartiem.

5. Aktuālie zinātniskie projekti:
Elektroniskās aparatūras, kā arī Elektronikas pamatu katedra piedalās LZP tematisko pētījumu projektā Nr.476/2012 „Elektromagnētisko problēmu kompleksa risināšana signālelektronikas impulsu barošanas avotiem”, vadītājs prof. J.Jankovskis.
Radioiekārtu katedra piedalās Erasmus Network projektā SALEIE „Strategic ALignment of Electrical and Information Engineering in European Higher Education Institutions” (Eiropas elektro un IT inženierzinātņu augstākās izglītības iestāžu stratēģiskā apvienība) http://www.saleie.co.uk/