Skaties video par Elektronikas un Telekomunikāciju fakultāti, studentu dzīvi, nozares populārākajiem uzņēmumiem.

Elektronikas un telekomunikāciju Fakultāte

1.  2011. gada 1. novembrī RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē tika atzīmēta Radio diena. Tās laikā studenti tikās ar fakultātes absolventiem: Latvijas Valsts prezidentu Andri Bērziņu un A/S «SAF Tehnika» tehnisko direktoru Didzi Liepkalnu.

https://www.youtube.com/watch?v=_kRspK_nHeE

2.  Kas ir elektronika un kāpēc to studēt? Kāpēc jāstudē transporta elektronika un jāmācās fizika? Elektronikas klubs studentiem un robotu būvēšanas iemaņas. Izvaicāti tiek nozares vadošie uzņēmēji V. Aišpurs, J. Osmanis, ETF mācībspēki J.Poriņš, A.Klūga, G.Balodis, fakultātes studenti un darbinieki. Filma uzņemta 2010. gadā, un tagad Jurģis Poriņš jau ir kļuvis profesors. Māris Bečs absolvējis fakultāti ar maģistra grādu un guvis panākumus pasaules līmeņa robotu sacensībās Japānā 2014. gadā kopā ar citiem fakultātes studentiem un absolventiem.

https://www.youtube.com/watch?v=JVy_oRv8FJ4

3.  Robotu sacensības Japāna 2014. Latvija uzvar pasaules Sumo Robotu čempionātā.

https://www.youtube.com/watch?v=hmd-Ho325bw

4.  LEITC Latvijas Elektronikas iekārtu testēšanas centrs. Atrodas ETF mājā, Āzenes 12. Centrā var veikt pētījumus ekranētā kamerā līdz pat 30 GHz frekvencei (mērīt antenas, dažādu radioelektronikas ierīču izstarojumus un ierīču noturību pret ārējiem elektromagnētiskajiem traucējumiem).

https://www.youtube.com/watch?v=THynQGbB1RI

5.  Kāds ir 21. gadsimta inženieris? Kādi elektronikas speciālisti ir pieprasīti uzņēmumos? Kāda ir profesionālo maģistra studiju programma „Elektronika”? Par šiem jautājumiem stāsta ETF fakultātes mācībspēki: I. Slaidiņš, G.Balodis, „SAF Tehnika” biznesa attīstības viceprezidents V.Lācars un „SAF Tehnika” tehniskais direktors D. Liepkalns.

https://www.youtube.com/watch?v=v70HYvTYQE4

6.  Kas ir šķiedru optika, šķiedru optikas poligons, un ko šajā jomā pēta fakultātes pētnieki un profesors J. Poriņš? Nozares attīstības perspektīvas un aktualitātes laika griezumā. Fakultātes vēsture un šodiena. Kā laiks ir mainījis fakultāti, profesorus un studiju iespējas. Kā mainījusies fakultāte, kādas ir šodienas elektronikas studijas, kādas ir jaunākās tehnoloģijas un nākotnes nozares virzība, stāsta fakultātes dekāns G. Balodis.

https://www.youtube.com/watch?v=dIeIiARdv6I

7.  Par Elektronikas un telekomunikāciju fakultāti un savu pieredzi stāsta uzņēmējs N.Bergs.

https://www.youtube.com/watch?v=B2wnNu3QGGk

8.  Ja izvēlies savas studijas Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, tavas karjeras iespējas paveras vienā no modernākajiem elektronikas sistēmu ražotāju uzņēmumiem SIA HANZAS ELEKTRONIKA (šobrīd HANZA MATRIX). Jauno produktu ieviešanas inženieris D.Barkāns stāsta par pieredzi uzņēmumā.

https://www.youtube.com/watch?v=u-0t-mVaWPk

9.  Inženiera loma augsto tehnoloģiju biznesā. Darbs, bizness, zināšanas un procesi uzņēmēja I. Osmaņa dzīvē. Moderna elektronikas uzņēmuma ikdiena. Kompetentu inženieru studijas un darba karjera. Fakultātes muzejs un tehnoloģiju vēstures pazinējs J. Jansons.

https://www.youtube.com/watch?v=hLqivbuIleU

10.  RTU Zinātniskā pētniecība: Elektronikas un Telekomunikāciju fakultāte. Radioelektronikas institūts. Projekts Baltic Grid. Telekomunikāciju institūts. Optisko sakaru labaratorija.

https://www.youtube.com/watch?v=JpBYZyV4nmM

ETF studentu aktivitātes

11. 2012. gada 13.aprīlī RTU Studentu Pašpārvalde svinēja savu 20. dzimšanas dienu, iesākot to ar RTU SP Gada balvu 2011. Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes video par un ap pašpārvaldes dzīvi 2011. gadā.

https://www.youtube.com/watch?v=ZEKP6hSILXM

12. Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Studentu pašpārvaldes video, kas tika izveidots pasākumam “Pašpārvalžu gada balva 2010”. Ar skaistu dziesmu un stāstu par fakultāti un studenta ikdienu tajā.

https://www.youtube.com/watch?v=dnMSCt24ncQ

13. Mūsu studenti EBEC sacensībās Stambulā 2011. gadā: Māris Bečs, Einārs Deksnis, Krišs Osmanis un Liene Jurēviča.

https://www.youtube.com/watch?v=ihQN_TFkGjs

Telekomunikāciju institūts

14. Noslēdzoties kārtējam akadēmiskajam mācību gadam, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un Telekomunikāciju fakultātes Telekomunikāciju institūts ik vasaru jūlijā rīko svinīgus izlaidumus maģistrantūras studentiem, kuri sekmīgi ir aizstāvējuši savus maģistra darbus. Bezdarbs nedraud. Intervētie 2012. gada maģistratūras absolventi Aleksejs Udaļcovs un Sandis Spolītis turpina pētījumus un 2015. gadā jau beidz doktorantūru. Viņi būs sasnieguši nākošo kvalifikācijas līmeni un kļūs par inženierzinātņu doktoriem.

https://www.youtube.com/watch?v=ZxBidZE_R_Q

15. ETF Telekomunikāciju institūta zinātniskais un tehniskais personāls piedalās mācību procesā, vadot lekcijas un praktiskos darbus ETF bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studentiem. Jauni pasniedzēji, mūsdienīgs mācību materiāls, aktuālie zinātniskie projekti.

https://www.youtube.com/watch?v=B9QLoSVlX2c

16. Raidījuma „Labrīt, Latvija” sižets. Mūsdienu cilvēkam dzīvi ir grūti iedomāties bez modernajiem telekomunikāciju līdzekļiem. Mobilo telekomunikāciju, kabeļtelevīzijas un šķiedru optikas pārraides sistēmu attīstība, radio un televīzijas raidstaciju nostiprināšanās rada paaugstinātu pieprasījumu pēc šīs nozares speciālistiem. TI absolventi darbojas Latvijas lielākajās elektronikas un telekomunikāciju nozares organizācijās un slavenu pasaules firmu pārstāvniecībās. Strādājot savā profesijā, viņi vislabāk var izjust mūsdienu pasaules izaicinājumu — sekot līdzi pārmaiņām, nemitīgi attīstīt savas spējas, papildināt zināšanas un būt globālās informācijas sabiedrības aktīvam loceklim.

https://www.youtube.com/watch?v=_OPKkXNvaK0

Video par nozares uzņēmumiem, kuros strādā ETF absolventi

17. LTV raidījums „Latvija Var!” par uzņēmumu Mikrotik.https://www.youtube.com/watch?v=yfiiWwhFhbw
18. Reklāmas filma par uzņēmumu Hansa Matrix.https://www.youtube.com/watch?v=0jtAeOHQles
19. Reklāmas filma par uzņēmumu HansaElektronics https://www.youtube.com/watch?v=VXsLGxPtGMk
20. LTV raidījums „Nekā personīga” stāsta par uzņēmumu HansaElektronika. https://www.youtube.com/watch?v=oKvfjkWRCpU
21. LTV raidījums “Latvija var!” 02.03.2015 uzņēmums “Hansa Matrix” (citāts) https://www.youtube.com/watch?v=29xnDchQCPw
22. LNT raidījums „Ražots Latvijā” par Volburg – Elektronisko ierīču un moduļu izgatavošanas kompānija.https://www.youtube.com/watch?v=9KM1-2gjOX0