PAR MUMS

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte atrodas Ķīpsalā, Rīgā, Āzenes ielā 12.

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte sekmīgi pilda savu misiju, sagatavojot konkurētspējīgus, mūsdienu elektronikas industrijas prasībām atbilstošus speciālistus elektronikā, telekomunikācijās, transporta datorvadībā.

Fakultātes absolventi strādā vadošos amatos Latvijā un visā pasaulē (arī ASV un Austrālijā). Piemēram, kopš LMT izveidošanas to vada Juris Binde, bet fakultātes absolvents Pēteris Šmidre izveidoja Baltcom un Baltcom GSM (tagad Tele2) un kļuva par miljonāru. Par miljonāriem ir kļuvuši arī mūsu fakultātes absolventi Normunds Bergs, Didzis Liepkalns un Juris Ziema, kuri 1999. gadā izveidoja uzņēmumu SAF Tehnika, kas izstrādā un eksportē radiolīnijas uz daudzām pasaules valstīm. Vēl varētu minēt HansaMatrix, CHD un citas firmas, kuras izveidojuši un kurās veiksmīgi strādā fakultātes absolventi.

Fakultātē piedāvā apgūt matemātiku, fiziku, elektrotehnikas, elektronikas un telekomunikāciju bāzes kursus, kurus papildina specializācijas kursi un prakse nozares vadošajos uzņēmumos.  Fakultātes mērķis ir nodrošināt zinātnes un pētniecības integrāciju studiju procesā, elektronikas inženieru kvalifikācijas nepārtrauktu paaugstināšanu, kā arī profesionālu elektronikas inženieru mūžizglītības veicināšanu.

Fakultātes mācībspēki studiju programmās realizē šādus uzdevumus:
•    sniedz studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas nozarē;
•    rosina studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī kritiski vērtēt un lietot jaunos zinātnes un tehnikas sasniegumus;
•    ar studiju priekšmetu izvēli dod iespēju studentiem apgūt interesēm atbilstošu specializāciju;
•    rada iespēju studentiem veikt praktiskos darbus: mērīt, aprēķināt, projektēt, organizēt darbu u.c.;
•    veicina studentu prasmi mutiski, rakstveidā un ar modernu informācijas tehnoloģijas līdzekļu palīdzību izskaidrot sava darba rezultātus un aizstāvēt savu viedokli;
•    sniedz atbalstu ekonomikas, menedžmenta pamatu un inovāciju apgūšanā.